Rannerallarnas 2009 har bjudit på både framgångar och motgångar. Vissa torsdagar har det känts som om inget blivit gjort, men ibland hittar vi inspiration och bygger så att vi nästan missar att fika när kvällen lider mot sitt slut. Några av framgångarna, och någon motgång, kan du läsa om här.

[Klicka på bilderna för att se dem i större format.]

Anläggningen

Färdigt triangelspår till godsbangården.

Från stationen vid körbordet går ett spår ner till godsbangården, där vi kan rangera våra godståg. Fram till nu har man bara kunnat använda detta spår om man kommit från ena hållet, om man inte har backat ner eller gjort rundgång på stationen innan nedfart till godsbangården. För att råda bot på detta missförhållande beslutade vi oss för att bygga ett triangelspår så att bangården blir åtkomlig oavsett vilket håll man kommer ifrån. För att kunna bygga triangelspåret var vi dessutom tvungna att riva ett berg av hönsnät och gips. Nu gjorde inte detta så mycket eftesom vi ändå planerat att ta bort det på grund av några missar i planeringen när det byggdes.

För att kunna koppla in de fyra växlarna var vi tvungna att riva upp några meter av stambanan. Genom att arbeta snabbt men noggrannt fick vi till ett spårläge på det nya spåret som ser bra ut, och efter en del felsökning kunde vi också provköra alltsammans efter sommaruppehållet.

Blockindikatorer

Arbetet med blockindikatorerna gick stadigt framåt under våren. Vi använder enheter från Lenz (LB101), där varje enhet känner av två block och skickar vidare signalen till lysdioder eller datorinterface.  Vi har nu så att båda de stora stationerna kan indikeras fullt ut. Det som återstår att göra är att koppla in själva lysdioderna på körborden. Det arbetet har fått stå tillbaka lite, men vi hoppas att vi kan koppla färdigt under 2010.

Lokstallet

Lokstationsbygget avancerade också starkt framåt under våren. Vi använder Heljans modell av lokstall med tre portar. Totalt har vi 15 portar på vårt lokstall. Lokstallets bottenplatta, innerbjälkar och ytterväggar har monterats. Hela modellen, som nu har en imponerande storlek, har fått sin slutliga placering på anläggningen bestämd. Det medförde att hålet som vi sågat ut för vändskivan visade sig vara några centimeter för långt in från kanten. Efter lite tankearbete kom vi fram till att om vi sågade ut en bit av anläggningen med hålet och sedan roterade den ett halvt varv så kunde vi helt enkelt flytta hålet 3 cm mot kanten. Slutresultatet blev mycket bra.

Belysning

Belysningen i lokstallet har det också jobbats med. Som innerbelysning används små ytmonterade lysdioder som monterats på kretskort. Varje kretskort innehåller fyra lysdioder i serie och kretskorten matas sedan med en lagom spänning för att lysdioderna ska lysa med ett behagligt sken. Några prototyper på ytterbelysning har också tillverkats, med hjälp av samma lysdioder. De dioder vi använt har visat sig vara ovanligt bredstrålande.

Växelmotorer

Körbordet

På körborden har lysdioderna för indikering av växelläge monterats. Där det finns motorer har vi också kopplat in dioderna och effekten är verkligen snygg. Att direkt se växelns läge gör dessutom att det blir mycket lättare att köra tåg på banan.

När det gäller själva växelmotorerna så har vi monterat 20 Conrad-motorer under utvalda växlar. Vi köpte dem när Conrad sålde dem för 40 kr/st. Efter monteringen har det dock visat sig att tillförlitligheten är osäker på en del av motorerna. Med den konstruktion som vi använder för att överföra kraften från växelmotorn till växeln så har det blivit ett konstant justerande av motorerna. Inför inköp av fler motorer till anläggningen tog vi oss därför en funderare på vilka motorer vi ska använda i framtiden. Numera kostar Conrad-motorerna dubbelt så mycket, så vi såg dem inte som ett alternativ. Vi kunde också fortsatt utvecklingsarbetet av en egen växelmotor, men det skulle betyda ytterligare förseningar i byggandet. Till slut beslutade vi oss för att använda Tortoise-motorer från det amerikanska företaget Circuitron. Under 2010 kan arbetet med dessa motorer följas på Rannerallarnas blogg.

Övrigt

Av olika anledningar har vi inte lyckats arrangera vare sig en visning eller ett öppet hus under 2009. Det hoppas vi kunna råda bot på under 2010, men vi lovar inget. Så fort vi bestämt ett datum så kommer vi att meddela det här på hemsidan.

Fler bilder

Nya växlar i stambanan

Triangelspåret

Godsbangården

Belysning i lokstallet.

Plats för vändskiva.

Körbordet

 

Körbordet