2022-05-19
Denna dag tog David det avgörande beslutet.
Men för att inte gå händelserna i förväg

FAKTA:
RR är idag reducerade till tre medlemmar.
Hade inte Covid-19 hindrat oss/bromsat oss så hade vi varit klara och hade dragit i gång verksamheten för fullt. (Framför allt, värvning av fler medlemmar och givetvis då också ungdomar)

Vi trodde att vi skulle kunna klara av att bli färdiga till årsskiftet 2022/2023, eller åtminstone under vårsäsongen 2023. Och med färdiga menas att anläggningen skulle vara körbar.
Förtydligande: Enligt vår mening: att banan är körbar var en förutsättning för att kunna värva nya medlemmar.

Vi vet, precis som alla inom hobbyn att modelljärnvägshobbyn är kraftigt åderlåten och vi ser stora problem med att värva nya medlemmar. (väldigt många som är intresserade av hobbyn ägnar sig åt modul idag, och vill inte vara med i en förening) (även om det finns undantag som MJF Rälsbiten som bygger moduler och sedan 2022 har en lokal på 260m2 som man bygger bana i) (vår lokal är 160m2)
RR har en fast statisk bana, MJF Rälsbiten bygger sin bana med moduler. (som vi förstått det)

För några veckor sedan fick jag klart för mig att Håkan (min junior) inte kommer tillbaka till föreningen.
Han hade och har en stor kunskap och erfarenhet av hobbyn och av RR, och hans återkomst till RR hade varit ett stort lyft för föreningen.
Men Håkan har totalt tappat intresset för hobbyn och för RR.

Undertecknad har passerat bäst före datum. (med råge)
Mitt avslut i, och för RR närmar sig, och det värsta är att slutet kan komma fort och utan förvarning. (spelar ingen roll vad jag vill)

Det finns många fler punkter som skulle kunna räknas upp här, men detta får räcka.

Beslut att fatta:
Fortsätta verksamheten, eller att lägga ner.
Fortsätta och kämpa för att få fler medlemmar.
Fortsätta och RR får inga nya medlemmar.
Fortsätta och undertecknad får sluta abrupt pga. hälsa/ålder/m.m.

Davids beslut
Vi lägger ner RR

I 47 år har vi byggt, men nu är det slut.

2022-05-19

RR – Avveckling Påbörjad -1a Dagen
Idag har vi börjat RIVA/SKROTA banan


På knappt 2 timmar har vi rivit så mycket räls, växlar och växelmotorer att det inte finns någon återvändo.


2022-10-20

RR – Avveckling 14e Dagen
Det går fort att rasera
Avslutar dagen med att lasta bilen full med sopor

2022-10-21

RR – Tagene 7e gången
Det tar ca. en timma att tömma bilen på Tagene

2022-11-17

RR – Avveckling 16e Dagen
All räls, alla växlar och växelmotorer är borttaget.
Idag har det sista utav banan rivits, med undantag för två bitar som vi använder som arbetsbord.
Körbordet är helt borta, även metallstommen är uppkapad i bitar och bortburen.
Väggen mellan Lokverkstaden och banan är nedtagen.

2022-12-01

RR – Avveckling 17e Dagen
Skåpen i kontoret som bildade vägg till banan/vinterlandskapet är borttaget.
I “Allan” vår elcentral, har demonteringen börjat.
Alla blockindikatorer är demonterade.
Allt kablage mellan stativ 1 Krone och Patchpanel och stativ 2 Krone är borttaget.

2022-12-15

RR – Avveckling Inställd (igen)
Vår sista arbetsdag för året blev inställd pga. sjukdom
Alla medlemmar var sjuka
Influensa grasserar friskt, men inte enbart

Vi får ta nya tag 2023
/Lennart