RR – SKYDDSRUM
Rannerallarna bor i ett skyddsrum.
Det finns fördelar, tex, det är ganska säkert.
Det finns potentiella risker, tex det kan bli krig, och då åker vi ut.
Ja, inte trodde vi att storebror i öster fullständigt skulle tappa vettet.
Men idag pågår en fullständig inventering av alla skyddsrum.
Och RISKEN för att myndigheterna bestämmer att skyddsrummen skall “Öppnas”
(vad det nu heter på civilförsvarsspråk) har blivit större än vad det varit under RRs tid i lokalen.
Och i ett skarpt läge så har vi 48 timmar att tömma lokalen.
Måtte det aldrig bli skarpt läge.

RR – EkeBus
Och nu till något som är betydligt roligare.
Efter att ha läst om EkeBus så bestämde vi att testa. Vi köpte två stycken EkeBus Paneler och testade.
Efter denna test har vi planerat lite, och vi kom fram till sju stycken EkeBus Paneler totalt.
RR har köpt in ytterligare fem stycken EkeBus Paneler
Vi har bestämt var dessa ska sitta. Att läsa och förstå EkeBus Manualen är för den oinvigde (dvs vi på RR) inte så lätt. Det ligger helt klart mycket tankearbete, kunskap, erfarenhet bakom designen av EkeBus.
Tack och lov så har EkeBus en diger manual.

Men
RR är ingen modulbana, och inte heller en hemmabana, så förutsättningarna är lite annorlunda.
På en modulträff kan det tydligen vara väldigt många körhandtag inkopplade.

Enbart Roco
På RR finns det tills vidare enbart Roco handtag.
Till att börja med så har vi sex kanske sju handtag.
Idag räknar vi fjorton till sexton handtag som den övre gränsen för vad vi kan behöva.

Det fina med en modelljärnväg
Är att den aldrig blir färdig, den kan alltid utvecklas.
Och det fina med EkeBus är att den kan växa och utvecklas i samma takt som modelljärnvägen.

RR – Storskalig test med EkeBus
Det är väldigt enkelt att göra en storskalig test.
1. Bestäm hur det skall se ut i Allan med EkeBus Panelen
2. Lägg resterande EkeBus Paneler på den plats de skall monteras.
3. Koppla in EkeBus Paneler i Allan och strömsätt denna Panel
4. Dra patchkabel mellan alla övriga paneler.
5. Anslut alla Roco Körhandtag som föreningen har.

Fungerar EkeBus
Ja det gör den inga strul alls.

Nu skall allting monteras och dras på rätt sätt.
Det kommer att ta en kvart – femton månader eller så
/Lennart