Planering & Läggning av Växelgata

Förra Torsdagen bar vi fram de 11 prefabricerade 5bitars längderna räls och la dessa på banvallen till Lokverkstaden i en hög. (det saknas 1rälslängd)
David tog fram räknestickan och mätte ut och placerade ut 12st korta (30-40cm) rälsbitar, för att få en uppfattning om hur det kommer att se ut. Lokverkstaden är den plats som är orsaken till att utläggningen av spåren inte blir symmetrisk och David var smart nog att flytta testen dit och där visade det sig att det inte fanns någon chans att lägga rälsen som vi ville pga. ett Spiralben.
Men vi fann en lösning som var lätt att göra och lätt att få på plats.
Vi breddade banan 3cm i VinterSpiralen så att 3 av spåren får plats där. Därmed blev den önskade spårutläggningen väl överensstämmande med vad vi tänkt oss.

Limmat utökning 3cm

Limmat utökning 3cm

Utökning färdig

Utökning färdig

Denna Torsdagen plockades alla tvingar och limklämmor bort, och allt ser ut som vi tänkt oss

Nu Gäller Det

Del två nu skall allt på plats och dagen räckte till att placera ut och grovjustera de fyra innersta spåren

Vi använder oss av Pecos cod 100 räls (fortfarande) och långa kurvväxlar

Tio stycken vänsterväxlar kommer det att gå åt och hela växelgatan skall få plats här i den breddade utgången ur spiralen

 

 

Växelgata börjar i spiralen

Växelgata börjar i spiralen

Spånplattan till höger är väggen till lokverkstaden

Spånplattan till höger är väggen till lokverkstaden

De fyra spåren sedda från lokverkstaden

De fyra spåren sedda från lokverkstaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk att 3cm kan betyda så mycket.
/Lennart