Vår operatör vill tjäna mer pengar, och vi vill betala mindre. Surprise
Vårt nya telefonnummer är 070-6440131

Kommentarer inaktiverade för 070-6440131 – Nytt Nummer

Kontoret har blivit ett “Problem”
Under allt arbete som vi har hållit/håller på med har kontoret inte bara hamnat i bakgrunden, utan det har även blivit en avstjälpningsplats.
Vill inte kalla det för en soptipp, men i bemärkelsen att man lägger saker där som man inte behöver på lång tid (eller aldrig) så skulle man kunna säga…..
Problemet med kontoret är trefaldigt.
1. Kontoret är inrett med för mycket möbler, så att det blir gyttrigt.
2. Vi har för få hyllmeter.
3. Mängder av saker som inte skall vara inne i kontoret. MÄNGDER

Detta har vi gjort hitintills:
1. Vi har vi bokstavligen gått igenom allt i kontoret.
Det som uppenbarligen inte hör hemma i kontoret har blivit flyttat till “RÄTT” plats.
Det som var skräp hamnade i sopsäck eller återvinning.
Det finns dock en hylla med “det gör vi sedan” (saker som vi inte riktigt vet vad vi skall göra med)
2. Sedan tog vi och demonterade delar av de platsbyggda kontorsmöblerna och skrotade dessa delar.
3. Sedan tömde vi den ena bokhyllan. (vi saknade 2st hyllor från början) Efter en mindre förflyttning kunde vi komplettera med 2st hyllor knappt 2m. Dessutom är båda bokhyllorna nu fastskruvade i väggen. (ingen tipprisk) 😊

Höger hylla saknar de två nedersta hyllorna

4. Vi hade en liten hylla som stod på skrivbordet, (väldigt obra placerad) den fick respass.
Istället för denna hylla har vi satt “Sparring” väggkonsoler (ni som har grått hår vet) på väggen ovanför skrivbordet 3st hyllor a två löpmeter totalt 6 meter hylla. En ökning med 3m. Vi har alltså fått 5m extra hylla. Dessutom är hyllorna användbara i mycket högre grad. (och det är viktigt)
5. En Ethernet switch och kabel fram till denna är monterat.
6. Den fast monterade hurtsen i skrivbordet, är demonterad och slängd.
Skrivbordet har blivit flyttat i sidled så att det står så långt in det kan komma.

Skrivaren står till vänster på bordet
(det är bara lite mer belamrat är vanligt

7. Vår skrivare är ganska stor och den stod på skrivbordet uppe på en liten specialhurts. (inte så jättebra)
Nu står skrivaren på en fullstor hurts mellan skrivbordet och väggen med dörren i. (mycket bättre placering då vi skriver ut från hela lokalen och bara behöver sätta en fot innanför dörren kunna hämta utskriften)
8. Nu håller vi på att gå från en stationär dator till en bärbar. (inte färdig ännu)
9. Vi har haft två vitrinskåp (som skall slängas) med kataloger, fotoalbum och en massa andra grejor stående på fikabordet.
Alla kataloger från fikahörnan är nu genomgångna och insorterade i vår katalogsamling. (i kontoret såklart). Fotoalbumen och övriga saker som skulle till kontoret har hamnat på rätt adress.

Det är ju inte färdigt men det är en sjuhelsikes förbättring.
Resten får bli allt eftersom behovet uppstår.

/Lennart

Kommentarer inaktiverade för 2020-02-12 Kontoret

“Det gör vi sedan”
Ett vanligt uttryck och samtidigt en förbannelse.
Den senaste i raden av “det gör vi sedan” har sysselsatt Vendela under hela november, december och januari. (med undantag för jul och nyårshelgerna)
All räls som är lagd under vår ombyggnad av spårplanen för “Lokverkstadsgenomfarten” och nybyggnaden av “Tågmagasinet ” har lämnat mängder av rälsspik som inte är helt nertryckta, eller så saknas spiken helt och hållet. Men nu är rälsspikningen avklarad.

“Solkurvor”
Ett nygammalt problem på RR har manifesterat sig under denna vintersäsong, men på ett för RR ovanligt sätt.
Solkurvor orsakas av skillnaden mellan hög luftfuktighet på sommarhalvåret och låg luftfuktighet på vinterhalvåret, den låga luftfuktigheten krymper trä och då kan rälsen bukta ut precis som en solkurva.
Ett fenomen som troligen de flesta inom MJ Hobbyn är bekanta med.
Men i Tågmagasinet har fenomenet gestaltat sig på ett lite annorlunda sätt. Vi har valt att löda alla rälsskarvar och joiners som ligger under körbordet. Motivering, vi vill minimera risken för problem där. Konsekvensen blev att hela rörelsen hamnade i den första olödade skarven utanför körbordet, glappet mellan rälerna har blivit stort.
Så stort att ett hjul med lätthet ramlar ner. INTE BRA!
I våra två helixar har vi hellödad räls, (samma motivering som för Tågmagasinet) som är bra mycket längre än rälsen i Tågmagasinet.
Men där har vi inget problem med solkurvor.
Våra helixar är byggda av bockad plåt och pålimmad Tritex, (porös board) som rälsen är spikad i. Metallen påverkas inte av luftfuktighet och rörelse som blir i Tritexen, hmm. Faktum är att vi vet inte om det finns någon rörelse, för vi har aldrig haft något problem med våra helixar.
I Tågmagasinet har vi ett problem att lösa, men vi har ingen uppenbar lösning.
Rälslängden som är lödad är ca. 3,5m.
a. Ponera att man fixerar rälsen med lim, (där glappet är) Skulle all rörelsen kunna hamna i andra ända där rälsen slutar med en stoppbock, utan att skapa solkurvor på vägen.
b. Om vi överdriver spikningen till två spik i varje slipers. Ett försök att efterlikna betongslipers.
c. Eller är det bättre att använda lim för att “Limma” fast slipersen på Tritexen. Lim fördärvar Tritexens förmåga att dämpa ljud. (som är orsaken till varför vi använder Tritex)

Har du någon idé
Som kan lösa vårt problem, skicka gärna ett mail till oss.
Du hittar vår adress under “Kontakt”

/Lennart

Kommentarer inaktiverade för 2020-02-02 Rälsspikning o Solkurvor

2019-10-31 Färdigställande Lokverkstad
När klossarna var färdiga och på plats på golvet så kollade vi om det var möjligt att använda en sjätte stomme.
Det är inte mycket marginal, men det går.
Vi testade att det skulle gå att ta ut den översta lådan. Orsaken är att det varken gå att se vad som ligger i lådan även om det kanske skulle gå att ta ut något. Men att lägga tillbaka! Det trodde vi inte på

Nu monterade vi den sjätte stommen, men vi stötte på ett mysko problem
Det gick bra på alla utom de två sista bultarna i bakkant. Hmmmm
Antingen var bulten kortare eller brickorna tjockare eller muttrarna mindre eller kanske var det stommarna som spretade isär.
Jaja vi vet inte men….
Problemet löstes med en extra mutter i hylsan så att muttern tryckte ner bulten maximalt så den precis nådde ner till muttern och kunde greppa tag i gängan. Nu gick det att dra åt som vanligt.
Nästa moment blev att borra en massa hål i bakkant på stommarna

Borra åtta hål i bakkant på stommarna

1. Lägg ut två träribbor att ställa stommarna på
2. Ställ stommarna på träribborna (perfekt injusterade)
3. Sänk ner stommarna
4. Räta och lås fast stommarna med tvingar och klossar
5. För över alla hål till betongen
6. Flytta bort stommarna
7. Borra 8st hål i betongen, sätt i röda plugg
8. Lägg ut de två träribborna igen
9. Ställ stommarna på träribborna (perfekt injusterade)
10. Tag bort skyddspappret på mittenklossarna och ena ytterkanten
Nu blir det svårt
11. Sänk ner stommarna på plats (låter lätt, men NÄ…)
12. Tag bort skyddspappret på andra ytterkanten
13. Sänk ner stommarna
14. Skruva fast stommarna i betongväggen
15. Sätt i alla lådorna

FÄRDIGT, nä men stommarna står på plats och de flesta av lådorna.
/Lennart

Kommentarer inaktiverade för 2019-10-31 Hyllor/Lokverkstaden Del 4

2019-10-24 Spånskiva
Alla funderingar och idéer läggs fram och stöts och blöts.
Det blir en väldig massa prata, beskriva, visa och motförslag dvs en typisk spånskiva på RR.

Det första resultatet var att ta reda på hur ojämnt golvet var. (justerbara fötter eller inte)
De sammanbultade stommarna ställdes på plats och det gav 2 saker
1. Stommen står nära hyllor och vi behöver sätta en vägg på dessa hyllor
2. Flytta undan allt som står under hyllorna. (sticker ut för mycket)
När sidoväggen var klar började vi om

1. Ställa stommarna på plats och markera i golvet var benen hamnar.
2. Flytta bort stommarna igen.
3. Lägga ut två stycken rätskivor. (motsvarar stommarna)

4. Vattra och klossa tills ytan var helt i vatten.
En liten special.
5a. Gör rent golvet med T-röd.
5b. Sätt en riktigt stark dubbelhäftande tejp på varje kloss/båda sidorna
5c. Tag bort skyddspappret på ena sidan klossarna och fäst klossarna på exakt plats på golvet

Klossarna fasttejpade

Nytt avbrott
/Lennart

Kommentarer inaktiverade för 2019-10-24 Hyllor/Lokverkstaden Del 3

2019-10-23 Kanske kunde man….
En uppenbarelse!  Hurtsstommarna var i ett tidigare liv bultade i hyllorna.
Om man istället ställde stomme uppepå stomme och bultade ihop stommarna direkt. Kostar bara lite tid.

Stommarna har fyra hål förbereda i framkant och det gick relativt snabbt att bulta ihop. Men att lyfta dessa stommar gick inte bra, inga bult i bakkant. Inga hål i bakkant.

Genom att kopiera bulthålen och borra likadant i bakkant (bara två bult, inte fyra) och bulta ihop stommarna så blev det plötsligt ganska stabilt.

Att borra det stora hålet underifrån (för att få in en 10mm hylsa) var svårt, riktigt svårt. Musklerna nästan skrek och ändå så lyfte jag bara stommen med borret, men något hål blev det inte.
Vad gör man då? Jo, man rationaliserar bort det undre hålet helt och hållet. Sedan tar man till ett gammalt bilmekartrick. Tag en mutter lägg på lite Loctite Superlim men inte i gängan, lägg på en bricka av lämplig storlek och direkt har du en brickmutter/kragmutter/flänsmutter.
Nu får man byta ut 10mm hylsa till en 10mm U-Ringnyckel/Blocknyckel.
Lägg mutter i U ändan med (brickan uppåt)
Det är pilligt, men det går att få muttern på plats och att få bulten att bita tag i gängan.

Lyfte ner de två stommarna på golvet. På med en stomme till och bulta fast den också. Fortfarande stabilt.

Ställde en fjärde stomme på bänken och bultade fast den femte stommen uppepå.

Ställ de två nya stommarna på de tre första och bultade ytterligare en gång.
Nu är det fem stommar på höjden.

Med en magasinkärra flyttades stommarna till Lokverkstaden.

Gjorde en snabbkoll, det kanske kan gå att lägga en sjätte stomme högst upp.
Kanske, kanske.

Dagen är slut och lika bra är det, för nu krävs det ytterligare funderande och i morgon blir det spånskiva på RR.

Andra etappen
/Lennart

Kommentarer inaktiverade för 2019-10-23 Hyllor/Lokverkstaden Del 2