Spåren i Lokverkstaden har två funktioner:

1. Från den gamla banan har vi erfarenhet av att vara tvungna att bära lok och vagnar mellan Lokverkstaden och Banan.
Det var inte en bra lösning.
Detta var anledningen till att vi byggde Lokverkstaden så att det kunde gå spår från Banan in i ena sidan av Lokverkstaden och ut till Banan i den andra sidan.

2. För att utöka Lokförarnas möjlighet att variera vilka tågset de kör med, och för att ge intrycket av att banan är större än den egentligen är, så har vi nu 4st “Genomgångsspår”. Dessa spår går genom Lokverkstaden men tillhör inte Lokverkstaden, de tillhör Banan och Lokförarna kör på dessa spår som en del av Banan, helt under Lokförarnas kontroll.

Lokverkstaden välte ett Tågset som skulle passera!

Den rubriken vill vi inte få anledning att skriva, det vore lite skämmigt om det inträffade, rent av en katastrof.

Därför håller vi på med en Akrylkåpa till dessa Genomgångsspår.
Den första och enklaste delen är färdig. En helt rak bit 1250mm x 415mm, väggarna är 10cm och taket är 20,5cm, det går åt 5mm i varje bockning. Den är bockad men skyddsplasten är inte borttagen och här ligger den provisoriskt.

Den andra delen måste ha en vinkel, därför att två spår går rakt och två spår svänger.
Den där vinkeln alltså!
David var klar över att det blir lite lustigheter på grund av vinkeln.
Jag hade lite svårt att ta åt mig hur det skulle bli.
Ett rutat A4 fick bli testmallen.

Den vänstra delen är rak. Vinkeln gör att vi måste lägga ett snitt mitt i vinkeln.
Där den gula kabelkniven ligger fick jag ett glapp på 2,5mm.
Vi får se hur det blir i verkligheten. ?

/Lennart