Första torsdagen 2016.
För det nya året ser jag fram emot att “Tågmagasinet” blir helt färdigt, likaså önskar jag se att “Lokverkstadsspåren” blir färdiga. Båda dessa delprojekt är långt framskridna, så jag håller tummarna för att det inte ska gå troll i jobbet.
Sedan är det dags för det sista delprojektet, nämligen att lägga tillbaka “Körbordsgolvet”. Det är inte så enkelt som det låter, först ska stålstommen få ett nytt utseende och det innebär svetsning, för det andra så ska golvet delas i fyra delar. Att dela golvet är lätt som en plätt, men måtten är superkritiska därför att skarvarna måste hamna exakt mitt på balkarna. De fyra delarna av golvet monteras med gångjärn och ska gå att öppna var för sig.
Målsättningen är att de två första delprojekten är färdiga till sommaren.
Jag önskar och hoppas att även golvet är klart till sommaren, men men, den som lever får se.
Vårt elskåp “Allan” är under förändring, det har varit många timmars arbete under 2015 för att anpassa funktionen till alla förändringar som vi håller på med. Kan även “Allan” bli färdigt till sommaren? Vem vet, inte jag i alla fall.

Vi gör som loppan, lever på hoppet.
/Lennart

PS/ Det finns ganska mycket att berätta om arbetet under 2015, men tiden har inte räckt till. Ytterligare en sak som jag hoppas kunna åstadkomma under 2016./DS