Ny arbetsdag

Det är inte ofta det händer att vi byter arbetsdag, men nu har det hänt.

För det mesta så är alla byten av arbetsdagar nästintill omöjliga, helt enkelt för att det påverkar alla.

Och alla har mer än ett järn i elden, som sätter stopp för förändringar.

Men vår extra arbetsdag, tisdag, har inte varit så väldigt hög närvaro på den sista tiden, så när behovet av att ändra dag kom upp till ytan var det snabbt avklarat att kolla med alla berörda parter. Det visade sig att i just detta nu så vore det en klar förbättring för två medlemmar och två medlemmar kunde båda dagarna.

Så därför har vi bytt tisdag till måndag.

Arbetskvällar:
Måndag och Torsdag
Kl 18.00 – 21.00

/Lennart