Först en liten förklaring

Vår webbsida, RR.org har varit väldigt eftersatt under väldigt lång tid, och orsaken är att min hälsa har satt krokben för det mesta i min vardag och tyvärr så är det inte slut ännu. Nog om detta. /Lennart

 

Vi gav oss själva en välbehövlig klapp på axeln

Efter en säsongs arbete tyckte vi att vi var värda en liten belöning.

Belöningen tog vi i form av en körkväll torsdagen 7/6. Detta är ett garanterat positivt inslag för oss medlemmar, då vi får se resultatet av flera månaders arbete samtidigt som vi får en riktig testkväll. Ingen test är tuffare än vad en offentlig visning med publik är, men det är ganska långt kvar innan vi klarar av en publik visning. Vi pratar dock om det så även om det går lite sakta så närmar den dagen sig, och vi känner ett riktigt sug mellan varven på att ha en publik visning.

Det närmaste vi kan komma en publik visning, är att ha ”Öppet Hus” och vi tänker oss ett sådant jippo till hösten. När eller hur det utformas kommer vi att diskutera när höstsäsongen väl har fått styrfart.

Mina egna funderingar ligger i linje med hur vi hanterar en publik visning, dvs. att vi kanske skulle kunna ha mer än en dag/kväll. Först och främst ”Öppet Hus”, Specialkväll för systerföreningar, Personer/Företag som på olika sätt bidragit till föreningens utveckling och fortlevnad, Familj – Släkt – Vänner – Skall man aldrig glömma.

 

Växelmotorer

Som vanligt kommer växelmotorer upp på agendan, (givetvis eftersom det är det vi har jobbat med allra mest) och nu finns det egentligen inga problem att berätta om. Jo jag vet att det är att utmana ödet att säga att vi inte har några problem, så för säkerhets skull så får jag väl nämna åtminstone något litet problem. När vi har två växelmotorer som styrs av en gemensam strömbrytare så lyckades vi få motorerna att komma ur synk vid ett tillfälle och då dog faktiskt hela växelmotorstyrningen. Man kan tycka att detta måste väl ändå platsa som ett ganska stort och rejält problem. Jovars, vist kändes det stort och ganska drastiskt under en kväll. Men det tog inte mer än en kväll för att felsöka, isolera felet och att avhjälpa detsamma. Och visst är det så att sätter man in en tråd fel i kopplingsskåpet så blir det något knas när man skall testa om växlarna fungerar, men det är samma sak igen, vi vet vad vi har jobbat med och felsökningen fungerar alldeles förträffligt. Vad mer kan man begära?

 

SRC16

RR beslutade att införskaffa 2st SRC16 för att styra 16st växelmotorer “halvdigitalt”
Tanken var att ha ett av SRC16 korten i ett bärbart/flyttbart körbord och styra detta med knapptryckning. (vanlig tryckströmbrytare)
Detta kort kommunicerar digitalt med det andra kortet som vi tänkte sätta under banan nära de växlar som skulle styras.
Kort två sänder ut den signal till växelmotorn som får växeln att lägga om.
Konceptet kändes helt rätt och Johnny erbjöd sig att stå för denna kostnad.
David beställde från England och grejorna anlände efter någon vecka eller två.
På sedvanligt RR maner så hade vi ett antal spånskivor runt SRC16 och dess funktion och uppbyggnad.
Lösningen som vi kom fram till gör att vi kan använda SRC16 maximalt och dessutom få mycket större flexibilitet.
De två SRC16 med tillhörande Moto D kommer att monteras i “Allan” vårt magnifika kopplingsskåp för el, elektronik, digitalteknik.
Varje SRC16 med 2st Moto D kommer att monteras i en separat plastlåda i Allan. På detta sätt kommer även framtida SRC16 att monteras.

SRC16 monterat och använt på detta sätt ger oss följande förändringar = fördelar:

Monterat på det gamla sättet:
SRC16 monterade som sändare mottagare (i körbord = sändare, i banan = mottagare)  Förutsättning vi skall styra 10st växlar från ett bärbart körbord.

1)    Monterat som sändare/mottagare hade SRC 16 bara klarat av lysdioderna för 8 växlar/SRC16 kort. (=halverat antalet växlar)

2)    Förutsättningen var att styra 10st växlar från ett bärbart körbord. Ett kort klarar 8st växlar alltså behöver vi 2st SRC 16 i körbordet och 2st SRC16 under banan.  Nu skulle vi kunna styra 16st växlar, men vi behöver bara styra 10st växlar alltså kan man säga att vi förlorar 6portar i SRC16.

Monterat på det nya sättet:
SRC16 monterade i Allan (alla SRC16 fungerar som växelmotorstyrning)
Förutsättning. Hmmm. Att använda SRC16 maximalt tror jag är korrekt beskrivning.

1)       Alla SRC16 monteras i individuell plastlåda (enhetlig montering)

2)      Alla SRC16 monteras i Allan (bra översikt enkel felsökning)

3)      Alla SRC16 används för att styra växlar.

4)      Alla 16 portar på alla SRC16 används för att styra växlar

5)      Styra och övervaka växlarnas position (LED) från flera körbord (parallellkopplade körbord)

6)      Tryckströmbrytare 1polig fjädrande i stället för 3läges 4poliga vippbrytare (kompaktare körbord)

Detta är vad jag kunde komma ihåg för tillfället /L
Känns rätt bra 🙂

Stort tack till Johnny

 

Blinkande diod

På förekommen anledning, som det brukar heta, så har vi bestämt att markera att en växelgata ligger i korsläge med en blinkande röd diod.

Detta gör vi för att minska risken att den mänskliga faktorn ställer till det när man missar hur växlarna ligger, med urspårningar eller rent av kollisioner när ett tågsätt kommer över på mötande spår av misstag, så håller Bo nu på att bygga en liten och enkel men helt OK elektronikkrets för att kunna bygga in denna ”säkerhetshöjande” blinkade diod i körbordet.

 

Vid tasstaturen

Lennart