Summering av testdag 2

Först skall nämnas att även förra torsdagens växelmotortestande föll väl ut.
Så väl att att vi tog beslutet att köpa ett antal för att i första steget byta alla växelmotorerna på vår huvudstation.

Det beslutades också att vi skulle testa om vi skulle kunna använda “sköldpaddan” som det var tänkt av konstruktören, utan innebörden att vi skulle vara tvungna att göra en ruskigt stor arbetsinsats. dvs. Arbetsinsatsen skulle vara mindre än arbetsinsatsen att montera in mikrobrytare för ändlägesfunktionen.

 

Dagens meny 

 

Kan vi använda “sköldpaddan” utan ändringar

Del 1.      Vi studerade vårt kopplingsschema över körbordets omkastare och lysdioder, och konstaterade mycket snabbt att det bara var två trådar som skulle byta plats på omkopplaren i det ena körbordet.

Del 2.      Redan innan vi satte oss att spåna om denna utmaning så var både David och undertecknad (Lennart) på det klara med att det troligen var nödvändigt/bäst att vända strömmatningen till dioderna, vilket också blev vårt beslut.
Detta skulle dock innebära lite mer arbete. Idag strömsätts dioderna via en plastlåda med ett kretskort med 3st matningar med plus till 3st grupper med motstånd och sedan en individuell tråd till varje lysdiod. Till de negativt matade dioderna finns det en likadan låda med minusmatning.
Nu gällde det att leta rätt på “rätt” tråd per lysdiod och byta plus eller minus matningen till nolla, vi använder oss av (+12V) – (0V) – (-12V) Med lödkolven i handen satte Bo igång att flytta trådar, samtidigt som David och Lennart gick vidare till del 3.

Del 3.      Underförstått i del 2 så måste ju nollan som vi tagit från växelmotorn bytas till plus eller minus beroende på växeln läge. Men plus eller minus fanns inte framkopplat till växelmotorerna, inget stort jobb men ändå. Plus och Minus togs ifrån körbordets elskåp och kopplades tillbaka till elskåpet “Allan” vårt huvudelskåp. Där kopplades + och – ut på sedvanligt sätt via Kroneplintar, i detta fall till underskåp AD.

Del 4.      Liggande på “betaltanten” kopplade David in (Bo o Lennart övervakade) “Sköldpaddemotorn. Bo satte sig vid körbordet, och vi testade växelmotorn och lysdioderna och DET FUNGERADE SOM DET SKULLE

Del 5.       Slutligen testade vi “sköldpaddans” strömförbrukning. När motorn gick över från ena till andra läget så fick vi ca 5mA förbrukning. Men till vår förvåning så blev förbrukningen högre när motorn hade kommit till sitt mekaniska stoppläge ca 15mA = 3ggr så mycket. Här blev det kortslutning. (i mitt huvud) Men eftersom motorn fortsätter att arbeta dvs. den försöker hela tiden att rotera men kan inte pga det mekaniska stoppet, motorn får alltså jobba tre gånger så hårt jämfört med den kraft som åtgick att lägga om växeln. KAN DETTA STÄMMA?

Summering: En mycket lyckad kväll

Svaret blir: Vi kan använda “sköldpaddan” utan ändringar 

 

God Jul & Gott Nytt År
/Lennart