Många olika växelmotorer provade
I projekten nedan kommer några av dessa att beskrivas.

RR kravspecefikation på Växel/Växelmotor
1. Av historoiska skäl har vi Peco cod 100 (många gamla lok, växlar, räls)
2. Kunna styras från två körplatser
(ett krav från förarna i den gamla anläggningen)
3. Mjuk långsam gång
(vi har tagit bort lägesfjädern, den flippar inte över)
4. Växelmotorn skall hålla växeln kvar i befintligt läge
(dvs. motorn har konstant spänning)
5. Växelmotorn skall strömsätta hjärtstycket
6. Växelmotorn skall sända en växellägesindikering tillbaka till körbordet
(tända en lysdiod för det läge den ligger i)

Utökade krav
7. Vi vill kunna styra växlarna från ytterligare platser
(med momentan tryckströmbrytare)