Växelstyrning
RR beslutade att införskaffa 2st SRC16 för att styra 16st växelmotorer “halvdigitalt”. Tekniken är elektronikbaserad men kan styras/övervakas av en dator.
Tanken var att ha ett av SRC16 korten i ett bärbart/flyttbart körbord och styra detta med knapptryckning. (vanlig momentan tryckströmbrytare)
Detta kort kommunicerar digitalt med det andra kortet som vi tänkte sätta under banan nära de växlar som skulle styras.
Kort två sänder ut den signal till växelmotorn som får växeln att lägga om.
Konceptet kändes helt rätt och Johnny erbjöd sig att stå för denna kostnad.
David beställde från England och grejorna anlände efter någon vecka eller två.
På sedvanligt RR maner så hade vi ett antal spånskivor runt SRC16 och dess funktion och uppbyggnad.
Lösningen som vi kom fram till gör att vi kan använda SRC16 maximalt och dessutom få mycket större flexibilitet.
De två SRC16 med tillhörande Moto D kommer att monteras i “Allan” vårt magnifika kopplingsskåp för el, elektronik, digitalteknik.
Varje SRC16 med 2st Moto D kommer att monteras i en separat plastlåda i Allan. På detta sätt kommer även framtida SRC16 att monteras.

SRC16
Monterat på det gamla sättet:
SRC16 monterade som sändare mottagare (i körbord = sändare, i banan = mottagare) Förutsättning vi skall styra 10st växlar från ett bärbart körbord.
1. Monterat som sändare/mottagare hade SRC 16 bara klarat av lysdioderna för 8 växlar/SRC16 kort. (=halverat antalet växlar)
2. Förutsättningen var att styra 10st växlar från ett bärbart körbord. Ett kort klarar 8st växlar alltså behöver vi 2st SRC 16 i körbordet och 2st SRC16 under banan. Nu skulle vi kunna styra 16st växlar, men vi behöver bara styra 10st växlar alltså kan man säga att vi förlorar 6portar i SRC16.

Monterat på det nya sättet:
SRC16 monterade i Allan (alla SRC16 fungerar som växelmotorstyrning)
Förutsättning. Hmmm. Att använda SRC16 maximalt tror jag är korrekt beskrivning.
1. Alla SRC16 monteras i individuell plastlåda (enhetlig montering)
2. Alla SRC16 monteras i Allan (bra översikt enkel felsökning)
3. Alla SRC16 används för att styra växlar.
4. Alla 16 portar på alla SRC16 används för att styra växlar
5. Styra och övervaka växlarnas position (LED) från flera körbord
(parallellkopplade körbord)
6. Tryckströmbrytare 1polig fjädrande i stället för 3läges 4poliga
vippbrytare (kompaktare körbord)

Detta är vad jag kunde komma ihåg för tillfället /L
Känns rätt bra ?