Som jag nämnde sist så har vi påbörjat uppbyggnaden av Lokverkstadsspåren och Tågmagasinet.

I vår strävan att bygga stabilt så använde vi limskruvningsmetoden på regel och spånplatta.
Starkt, mycket starkt men omöjligt att demontera nu när vi skulle öka kapaciteten, vilket resulterade att vi fick såga isär lokverkstadsbanan i tre bitar. Med andra ord så fick vi skrota detta material.

Nu är i alla fall nya reglar monterade och den första skivan är skruvad på plats. (utan lim)
Skiva nr två ligger bara på plats på grund av att den sticker ut på körbordssidan och måste flyttas undan för ett kommande arbetsmoment.

Svetsning av gångjärn pågår och ”Svetsar Leffe” håller i pinnen, som det gammla proffs han är.
Nu har vi kommit ytterligare en bit i resonemanget om hur åtkomsten av tågmagasinet skall fungera och numera är golvet uppdelat i fyra, ungefärligen lika stora rutor som skall kunna öppnas var för sig.
Att spångolvet inte längre bidrar till hållfastheten gör att det ställs helt andra och mycket tuffare krav på golvstommen som nu ensam står för styrkan och säkerheten.
Det blir mycket svetsning för att stommen skall bli en homogen enhet, och för att ge bärighet i golvskarvarna.

/Lennart

Stommen och första skivan klara

Den breddade skivan går in i spiralen

Skiva två i lokverkstaden ej fastskruvad

Skiva två sticker in under körbordet och måste flyttas för……..

att kunna utföra svetsjobbet på stommen

“Svetsar Leffe” sätter fast gångjärn

Slaggknackning och slipa av svetsarna så är det färdigt