Lokverkstad/Tågmagasin

 

Bakgrund:

Den absolut första del vi byggde var “spiralen” närmast ytterdörren, och när den var provad till max så gick vi direkt vidare på spiralen under vinterlandskapet och sedan spårplanen/tågmagasinet genom lokverkstaden och vidare under körbordsgolvet som binder ihop spiralerna.

Nu hade vi åstadkommit en enorm förbättring jämfört med tidigare anläggning där vi var tvungna att bära ut alla lok och vagnar för att sätta dem på spåren.
Nu skulle vi kunna utföra detta arbete med bra belysning och förhållandevis bekväm arbetsställning inne i lokverkstaden för att lämna över färdiga tågset till lokförarna på körbordet.

Detta bygge var alltså utfört för flera år sedan då vi dels hade mycket att göra och lite pengar, och vi arbetade analogt.
Just denna analoga förutsättning gav vissa begränsningar (idag stora begränsningar) det visste vi, men ansåg oss inte ha råd att digitalisera i den sits vi då var och vi ansåg dessutom att vi inte heller i en nära framtid skulle ha råd med att digitalisera. Med detta resonemang så byggde vi utan ha ett digitalt grundtänkande, med andra ord vi var ohjälpligt fast i analogt tänkande.

Processen med att bygga själva banan har ju tagit sin rundnätta tid minst sagt, och faktiskt var det så att grundstommen var såpass tidskrävande att den digitala utvecklingen rullade på, flera av medlemmarna som också hade en hemmabana provade på att digitalisera, och ganska snart stod det klart att även RR skulle digitalisera i en framtid.

Därmed blev byggandet av banan inriktat på att kunna digitaliseras på ett enkelt sätt någon gång i framtiden, och den framtiden har infunnit sig för ett antal år sedan. RR har köpt på sig två stycken billiga digitala grundsatser från Roco (som blev till leklok för våra yngsta medlemmar) och undertecknad köpte för egen räkning en Roco X2 digital startsats.

Från denna dag har föreningen kört digitalt och enbart digitalt, sakta men säkert digitaliserar vi våra lok (det är många kvar ännu) och faktiskt har vi köpt några nya lok med dekoder andra har vi stoppat in dekoder direkt efter vi fått loket i handen.

 

Projekt:

a. Digitalisera lokverkstad och tågmagasin
b. Utöka antalet spår
c. Göra spår till att vara del av banan
d. Utöka tågmagasinet
e. Åtkomst av tågmagasin
f. Ytterligare spår till banan

 

RR har haft flera “spånskivor” dvs. vi har bollat idéer om vad vi skall göra och hur vi skall göra.

a. Digitalisering var redan beslutat, men frågan om hur återstod

Bild A
Golvet uppfällt, stommarna nerlagda

Vi kom snabbt fram till att det var lika bra att lyfta upp rälsen och lägga om den, så att den blev strömsatt efter vår standard som också kommit till efter att vi byggt spiraler och lokverkstad.
För att kunna utföra arbetet så skulle vi lyfta upp körbordsgolvet (bild A) så att det skulle gå att arbeta. Att kunna lyfta golvet, var något som vi tagit med i beräkningen redan när vi utförde bygget.
Men med facit i handen (vi har i skrivande stund inte bara lyft golvet vi har flyttat bort det helt) så kan man lugnt påstå att tanken var god, men det var inte helt lätt att hantera golvet.

b. Utökat antal spår
Detta blev ett önskemål som var ganska lätt att tillgodose. Eftersom vi ändå skulle lägga om rälsen så var det inga problem att utöka antalet spår från 4st till 8st. Trodde vi  🙁
Det blev inte så lätt för när vi skulle lossa metallstommen så blev det nödvändigt att göra sönder treetexen

c. Lokverkstadsspår som del av banan.

Bild B

Nu blev det lite krångligare att tillgodose önskemålet. Vid en första mätning såg det ut att vara lätt att ändra till 10st spår, men när vi gjorde en noggrannare kontroll så blev det inte riktigt lika lätt som vi trodde (igen). Som vanligt när man gräver sig in i ett problem så kommer funderingar, som blir till idéer, som bollas upp inför alla och stöts och blöts tills vi fått fram något som vi tror kan fungera. Lösningen blev att vi öppnade

Bild C

lokverkstadsväggen (bild B) (bild C) men då spiralen står kloss an mot väggen som vi öppnat var det inte ”bara” att bredda. Den slutliga lösningen blir att vi kommer att lägga in en extra nivå i spiralen (bild D) som matchar det övriga underlaget. för att kunna bredda för de 10st spåren. Det var inte bara spiralen som var i vägen. David har fått förmånen att krypa in (bild E) (bild F)för att ändra metallstommen så att den inte längre

Bild D

hindrar bygget.
Nu har “Lokförarna” två spår, ett i var riktning och lokverkstaden har två spår, ett i var riktning.
Kvar finns sex spår som tågmagasin tre i var riktning

 d. Större tågmagasin

Önskemålet att få ordentligt med utrymme som tågmagasin tillgodoser vi genom att använda

Bild G

resterande utrymme under körbordet. Som synes så är golvet helt bortflyttat nu.
(bild G)
Vi kommer att kunna använda:

1.Lokverkstadsspårsstommen utan några förändringar på samma plats.
2.Golvstommen har bytt plats och står nu längst fram/in.
3.Golvstommen har kompletterats med de gula metallprofilerna, som utgör stommen för underlaget till det nya Magasinet.

e. Olyckor i tågmagasinet
Självklart kan det bli urspårningar på de knäppaste ställen, och tågmagasinet är ett sådant knäppt ställe.
Givetvis måste det gå att komma åt tågmagasinet, och tanken var att använda “betaltanten” till att rulla in under tågmagasinet.
Efter att ha bollat och bollat igen så beslutade vi att klyva golvet i tre delar och fästa dessa med gångjärn för att lätt kunna lyfta golvet och utföra arbetet och snabbt stänga golvet igen.
Nu fick vi ytterligare plats för uppställningsspår.

Bild H


f. Fler spår till banan

När idéer får ligga till sig lite så utvecklas tankarna och detta ger nya idéer. För att ge en riktigt stor dimension till de publika visningarna gäller att kunna ge intrycket av att banan är mycket större än den är.
Ett sätt att göra detta är som bekant att på ett dolt ställe stanna ett tågset och ersätta det med ett annat för att vid ett senare tillfälle köra ut med dolda tågsetet.
För att kunna göra detta så behöver “Lokförarna”

Bild I

två spår var genom lokverkstaden.
Nu är vi uppe i 12st spår genom lokverkstaden och om jag kommer ihåg rätt 14 eller 15st spår som renodlat tågmagasin. Öppningen mot Rannebergsspiralen (bild H)har breddats till ett maximum så magasinet kommer att gå under både körbordsgolvet och under det blivande Rannebergen. För att göra magasinsspåren så långa som möjligt så måste utrymmet mellan körbordet och spiralen

utnyttjas till maximum. (bild I) Även Rannebergsspiralen kommer att utnyttjas för att få ut så mycket utrymme som det bara går till magasinet. (bild J)

/Lennart

 

 

 De bilder som inte fick plats ovan:

Bild E

Bild F

Bild J