Här kommer du att hitta information om hur “Lokverkstan” är uppbyggd och hur den är tänkt att fungera.

Det finns åtskilliga objekt som står på tur att renoveras och digitaliseras, några av dessa projekt kommer du att kunna läsa om här.