På Gång!

Arbetskvällar:
Måndagar och Torsdagar
Kl 18.00 – 21.00
Vi ses

2019-10-31 Färdigställande Lokverkstad
När klossarna var färdiga och på plats på golvet så kollade vi om det var möjligt att använda en sjätte stomme.
Det är inte mycket marginal, men det går.
Vi testade att det skulle gå att ta ut den översta lådan. Orsaken är att det varken gå att se vad som ligger i lådan även om det kanske skulle gå att ta ut något. Men att lägga tillbaka! Det trodde vi inte på

Nu monterade vi den sjätte stommen, men vi stötte på ett mysko problem
Det gick bra på alla utom de två sista bultarna i bakkant. Hmmmm
Antingen var bulten kortare eller brickorna tjockare eller muttrarna mindre eller kanske var det stommarna som spretade isär.
Jaja vi vet inte men….
Problemet löstes med en extra mutter i hylsan så att muttern tryckte ner bulten maximalt så den precis nådde ner till muttern och kunde greppa tag i gängan. Nu gick det att dra åt som vanligt.
Nästa moment blev att borra en massa hål i bakkant på stommarna

Borra åtta hål i bakkant på stommarna

1. Lägg ut två träribbor att ställa stommarna på
2. Ställ stommarna på träribborna (perfekt injusterade)
3. Sänk ner stommarna
4. Räta och lås fast stommarna med tvingar och klossar
5. För över alla hål till betongen
6. Flytta bort stommarna
7. Borra 8st hål i betongen, sätt i röda plugg
8. Lägg ut de två träribborna igen
9. Ställ stommarna på träribborna (perfekt injusterade)
10. Tag bort skyddspappret på mittenklossarna och ena ytterkanten
Nu blir det svårt
11. Sänk ner stommarna på plats (låter lätt, men NÄ…)
12. Tag bort skyddspappret på andra ytterkanten
13. Sänk ner stommarna
14. Skruva fast stommarna i betongväggen
15. Sätt i alla lådorna

FÄRDIGT, nä men stommarna står på plats och de flesta av lådorna.
/Lennart

ingen

2019-10-24 Spånskiva
Alla funderingar och idéer läggs fram och stöts och blöts.
Det blir en väldig massa prata, beskriva, visa och motförslag dvs en typisk spånskiva på RR.

Det första resultatet var att ta reda på hur ojämnt golvet var. (justerbara fötter eller inte)
De sammanbultade stommarna ställdes på plats och det gav 2 saker
1. Stommen står nära hyllor och vi behöver sätta en vägg på dessa hyllor
2. Flytta undan allt som står under hyllorna. (sticker ut för mycket)
När sidoväggen var klar började vi om

1. Ställa stommarna på plats och markera i golvet var benen hamnar.
2. Flytta bort stommarna igen.
3. Lägga ut två stycken rätskivor. (motsvarar stommarna)

4. Vattra och klossa tills ytan var helt i vatten.
En liten special.
5a. Gör rent golvet med T-röd.
5b. Sätt en riktigt stark dubbelhäftande tejp på varje kloss/båda sidorna
5c. Tag bort skyddspappret på ena sidan klossarna och fäst klossarna på exakt plats på golvet

Klossarna fasttejpade

Nytt avbrott
/Lennart

ingen

2019-10-23 Kanske kunde man….
En uppenbarelse!  Hurtsstommarna var i ett tidigare liv bultade i hyllorna.
Om man istället ställde stomme uppepå stomme och bultade ihop stommarna direkt. Kostar bara lite tid.

Stommarna har fyra hål förbereda i framkant och det gick relativt snabbt att bulta ihop. Men att lyfta dessa stommar gick inte bra, inga bult i bakkant. Inga hål i bakkant.

Genom att kopiera bulthålen och borra likadant i bakkant (bara två bult, inte fyra) och bulta ihop stommarna så blev det plötsligt ganska stabilt.

Att borra det stora hålet underifrån (för att få in en 10mm hylsa) var svårt, riktigt svårt. Musklerna nästan skrek och ändå så lyfte jag bara stommen med borret, men något hål blev det inte.
Vad gör man då? Jo, man rationaliserar bort det undre hålet helt och hållet. Sedan tar man till ett gammalt bilmekartrick. Tag en mutter lägg på lite Loctite Superlim men inte i gängan, lägg på en bricka av lämplig storlek och direkt har du en brickmutter/kragmutter/flänsmutter.
Nu får man byta ut 10mm hylsa till en 10mm U-Ringnyckel/Blocknyckel.
Lägg mutter i U ändan med (brickan uppåt)
Det är pilligt, men det går att få muttern på plats och att få bulten att bita tag i gängan.

Lyfte ner de två stommarna på golvet. På med en stomme till och bulta fast den också. Fortfarande stabilt.

Ställde en fjärde stomme på bänken och bultade fast den femte stommen uppepå.

Ställ de två nya stommarna på de tre första och bultade ytterligare en gång.
Nu är det fem stommar på höjden.

Med en magasinkärra flyttades stommarna till Lokverkstaden.

Gjorde en snabbkoll, det kanske kan gå att lägga en sjätte stomme högst upp.
Kanske, kanske.

Dagen är slut och lika bra är det, för nu krävs det ytterligare funderande och i morgon blir det spånskiva på RR.

Andra etappen
/Lennart

ingen

2019-10-17 Köpa 5st hyllor
Vi behöver 5st extra hyllor för att kunna få ett maximalt nyttjande av hyllor mellan Svarvbänken och Elektronikbänken.

Inte gratis
Hyllorna är ju inte det, gratis alltså.
Hade vi haft pengar i överflöd så hade detta inte varit ett problem.
Kostnaden har varit en bromskloss, och några hjärnceller har fått gå varma.
En idé värkte fram i alla fall. Vi skulle få våra 5st hyllor utan kostnad.

Enda nackdelen
I lokverkstaden har vi 5st hyllor. Ja de används, våra 5st lådhurtsar ligger på var sin hylla. Något som alltid varit slöseri och en dålig lösning enligt min mening, hurtsarna glider omkring på hyllorna. (går ju att bulta fast men…) Nackdelen då da? Jo det måste till ett annat sätt att montera stommarna i stolparna. Och det innebär extra arbetstimmar som vi kunde använt någon annan stans. (gissar att det kommer att bli en rejäl hög med timmar)

Hur gjorde vi
Att plocka ut alla lådor och stapla dessa, tog kanske 30 minuter. Att lyfta ut stommarna tog ungefär 7 minuter. Att skruva isär stolparna och deras krysstag tog resterande tid till en full timma.
Tänk om allt kunde gå med samma expressfart
Nästa steg blir att omsätta idén till praktisk lösning

Löningen
6mm krysspårsskruv och låsmutter.
Genom att trycka ihop stolpar och stommar till en mer kompakt enhet där flänsar överlappar varandra, går det att borra och bulta ihop delarna till en homogen enhet.

Första Testen
Vi märkte upp de två bakre stolparna och borrade i en stolpe. När vi skulle borra den andra stolpen såg vi att markeringarna satt väldigt nära kanten.
Här stannade vi för dagen. Nu skulle vi fundera.

Första etappen
/Lennart

ingen