På Gång!

Arbetskvällar:
Måndagar och Torsdagar
Kl 18.00 – 21.00
Vi ses

Ny arbetsdag

Det är inte ofta det händer att vi byter arbetsdag, men nu har det hänt.

För det mesta så är alla byten av arbetsdagar nästintill omöjliga, helt enkelt för att det påverkar alla.

Och alla har mer än ett järn i elden, som sätter stopp för förändringar.

Men vår extra arbetsdag, tisdag, har inte varit så väldigt hög närvaro på den sista tiden, så när behovet av att ändra dag kom upp till ytan var det snabbt avklarat att kolla med alla berörda parter. Det visade sig att i just detta nu så vore det en klar förbättring för två medlemmar och två medlemmar kunde båda dagarna.

Så därför har vi bytt tisdag till måndag.

Arbetskvällar:
Måndag och Torsdag
Kl 18.00 – 21.00

/Lennart

ingen

Ny Medlem:
Första nyheten är en mycket positiv sådan.
Rannerallarna välkomnar Eddie tillbaka till föreningen.

Växelmotorer
Som tidigare redovisats så är det växelmotorer som tar upp vår tid, i väldigt hög grad.
Inne i vårt vinterlandskap har vi några växlar som sitter riktigt dumt till, sett ur underhållssynpunkt.
 

Vi bedömde att kravet på växelmotorernas kvallitet var mycket hög, och givetvis på växelns funktion i sin helhet. Conradmotorernas ojämna kvallitet gjorde ju att dessa blev ratade vad gäller kommande inköp. I samma andetag blev de diskvalificerade till att sitta på kritiska platser t.ex. i vinterlandskapet och vid våra två stora stationer där växelmotorerna arbetar i kluster om 4st växlar

Tortoise VäxelmotorVäxelmotorn vi har testat en Tortoise har gett oss den kvallitet som vi måste ha, dessutom har vi fått till monteringen även på krångliga platser, mycket på grund av att utväxlingen är (mycket) låg . Trots att vi flyttar kraften en bra bit i sidled via en dragstång så är det inga problem. Bo ägnade kvällen till att förbereda och montera ”monteringsplattor” till ”sköldpaddan” i vinterlandskapet.

 

Lokstallet
Lokstallet har ju fått ligga och mogna till sig när Håkan varit upptagen med tvillingarna.
Slumpen ville att Eddie kom tillbaka till föreningen samma dag som Håkan återkom till aktiv tjänst.
Det föll sig väldigt naturligt att Håkan & Eddie tillsammans startade upp lokstallsprojektet igen.
Rälsläggning kommer att vara sysselsättningen ett tag framöver.

 

Standardisering
Vår nya växelmotor kräver som jag tidigare beskrivit en lite annorlunda elektrisk koppling.
Motorn ansluts med 8st trådar, 2st till motorn, 3st till 1a inbyggda växlingen och 3st till andra inbyggda växlingen.
Att det är 8st trådar sammanfaller ju så lämpligt med modularpropp RJ45, så vi bestämde att nyttja detta faktum.
Om inte annat så blir det mycket lätt att felsöka och om det skulle vara nödvändigt så kommer ett byte av växelmotor att gå som en dans.
Nästa steg blir att följa denna nya anslutningsstandard i ett skarpt test och därefter skall det dokumenteras, dokumenteras och dokumenteras.

 

Vid tastaturen
Lennart


ingen