Coronaviruset

Alla externa besök till Rannerallarna är
inställda tills vidare.
Idag står det klart att hela 2020 är ett spolierat år, troligen längre.
Detta inlägg uppdateras vid behov.