Coronaviruset

Alla externa besök till Rannerallarna är
inställda tills vidare.
Åtminståne till och med Maj månad.
Detta inlägg uppdateras vid behov.