2019-10-31 Färdigställande Lokverkstad
När klossarna var färdiga och på plats på golvet så kollade vi om det var möjligt att använda en sjätte stomme.
Det är inte mycket marginal, men det går.
Vi testade att det skulle gå att ta ut den översta lådan. Orsaken är att det varken gå att se vad som ligger i lådan även om det kanske skulle gå att ta ut något. Men att lägga tillbaka! Det trodde vi inte på

Nu monterade vi den sjätte stommen, men vi stötte på ett mysko problem
Det gick bra på alla utom de två sista bultarna i bakkant. Hmmmm
Antingen var bulten kortare eller brickorna tjockare eller muttrarna mindre eller kanske var det stommarna som spretade isär.
Jaja vi vet inte men….
Problemet löstes med en extra mutter i hylsan så att muttern tryckte ner bulten maximalt så den precis nådde ner till muttern och kunde greppa tag i gängan. Nu gick det att dra åt som vanligt.
Nästa moment blev att borra en massa hål i bakkant på stommarna

Borra åtta hål i bakkant på stommarna

1. Lägg ut två träribbor att ställa stommarna på
2. Ställ stommarna på träribborna (perfekt injusterade)
3. Sänk ner stommarna
4. Räta och lås fast stommarna med tvingar och klossar
5. För över alla hål till betongen
6. Flytta bort stommarna
7. Borra 8st hål i betongen, sätt i röda plugg
8. Lägg ut de två träribborna igen
9. Ställ stommarna på träribborna (perfekt injusterade)
10. Tag bort skyddspappret på mittenklossarna och ena ytterkanten
Nu blir det svårt
11. Sänk ner stommarna på plats (låter lätt, men NÄ…)
12. Tag bort skyddspappret på andra ytterkanten
13. Sänk ner stommarna
14. Skruva fast stommarna i betongväggen
15. Sätt i alla lådorna

FÄRDIGT, nä men stommarna står på plats och de flesta av lådorna.
/Lennart