2019-10-24 Spånskiva
Alla funderingar och idéer läggs fram och stöts och blöts.
Det blir en väldig massa prata, beskriva, visa och motförslag dvs en typisk spånskiva på RR.

Det första resultatet var att ta reda på hur ojämnt golvet var. (justerbara fötter eller inte)
De sammanbultade stommarna ställdes på plats och det gav 2 saker
1. Stommen står nära hyllor och vi behöver sätta en vägg på dessa hyllor
2. Flytta undan allt som står under hyllorna. (sticker ut för mycket)
När sidoväggen var klar började vi om

1. Ställa stommarna på plats och markera i golvet var benen hamnar.
2. Flytta bort stommarna igen.
3. Lägga ut två stycken rätskivor. (motsvarar stommarna)

4. Vattra och klossa tills ytan var helt i vatten.
En liten special.
5a. Gör rent golvet med T-röd.
5b. Sätt en riktigt stark dubbelhäftande tejp på varje kloss/båda sidorna
5c. Tag bort skyddspappret på ena sidan klossarna och fäst klossarna på exakt plats på golvet

Klossarna fasttejpade

Nytt avbrott
/Lennart