2019-10-23 Kanske kunde man….
En uppenbarelse!  Hurtsstommarna var i ett tidigare liv bultade i hyllorna.
Om man istället ställde stomme uppepå stomme och bultade ihop stommarna direkt. Kostar bara lite tid.

Stommarna har fyra hål förbereda i framkant och det gick relativt snabbt att bulta ihop. Men att lyfta dessa stommar gick inte bra, inga bult i bakkant. Inga hål i bakkant.

Genom att kopiera bulthålen och borra likadant i bakkant (bara två bult, inte fyra) och bulta ihop stommarna så blev det plötsligt ganska stabilt.

Att borra det stora hålet underifrån (för att få in en 10mm hylsa) var svårt, riktigt svårt. Musklerna nästan skrek och ändå så lyfte jag bara stommen med borret, men något hål blev det inte.
Vad gör man då? Jo, man rationaliserar bort det undre hålet helt och hållet. Sedan tar man till ett gammalt bilmekartrick. Tag en mutter lägg på lite Loctite Superlim men inte i gängan, lägg på en bricka av lämplig storlek och direkt har du en brickmutter/kragmutter/flänsmutter.
Nu får man byta ut 10mm hylsa till en 10mm U-Ringnyckel/Blocknyckel.
Lägg mutter i U ändan med (brickan uppåt)
Det är pilligt, men det går att få muttern på plats och att få bulten att bita tag i gängan.

Lyfte ner de två stommarna på golvet. På med en stomme till och bulta fast den också. Fortfarande stabilt.

Ställde en fjärde stomme på bänken och bultade fast den femte stommen uppepå.

Ställ de två nya stommarna på de tre första och bultade ytterligare en gång.
Nu är det fem stommar på höjden.

Med en magasinkärra flyttades stommarna till Lokverkstaden.

Gjorde en snabbkoll, det kanske kan gå att lägga en sjätte stomme högst upp.
Kanske, kanske.

Dagen är slut och lika bra är det, för nu krävs det ytterligare funderande och i morgon blir det spånskiva på RR.

Andra etappen
/Lennart