2019-10-17 Köpa 5st hyllor
Vi behöver 5st extra hyllor för att kunna få ett maximalt nyttjande av hyllor mellan Svarvbänken och Elektronikbänken.

Inte gratis
Hyllorna är ju inte det, gratis alltså.
Hade vi haft pengar i överflöd så hade detta inte varit ett problem.
Kostnaden har varit en bromskloss, och några hjärnceller har fått gå varma.
En idé värkte fram i alla fall. Vi skulle få våra 5st hyllor utan kostnad.

Enda nackdelen
I lokverkstaden har vi 5st hyllor. Ja de används, våra 5st lådhurtsar ligger på var sin hylla. Något som alltid varit slöseri och en dålig lösning enligt min mening, hurtsarna glider omkring på hyllorna. (går ju att bulta fast men…) Nackdelen då da? Jo det måste till ett annat sätt att montera stommarna i stolparna. Och det innebär extra arbetstimmar som vi kunde använt någon annan stans. (gissar att det kommer att bli en rejäl hög med timmar)

Hur gjorde vi
Att plocka ut alla lådor och stapla dessa, tog kanske 30 minuter. Att lyfta ut stommarna tog ungefär 7 minuter. Att skruva isär stolparna och deras krysstag tog resterande tid till en full timma.
Tänk om allt kunde gå med samma expressfart
Nästa steg blir att omsätta idén till praktisk lösning

Löningen
6mm krysspårsskruv och låsmutter.
Genom att trycka ihop stolpar och stommar till en mer kompakt enhet där flänsar överlappar varandra, går det att borra och bulta ihop delarna till en homogen enhet.

Första Testen
Vi märkte upp de två bakre stolparna och borrade i en stolpe. När vi skulle borra den andra stolpen såg vi att markeringarna satt väldigt nära kanten.
Här stannade vi för dagen. Nu skulle vi fundera.

Första etappen
/Lennart